fmff fmfm     mfff mffm mfmf mfmm        
    fmf
MÅRTEN STOCKENSTRÖM.
fmm
KARNA NILSDOTTER.
mff
PÄR TUVESSON.
mfm
INGEFRÖ BENGTSDOTTER.
   
ff
NILS PERSSON. Född beräknat 1739. Död 1808-05-30 i Hemmeströ, Norra Åkarp (L). Husman.
fm
DOROTEA MÅRTENSDOTTER. Född 1738-11-.. i Norra Åkarp (L). Död 1795-01-18 i Hemmeströ, Norra Åkarp (L).
mf
TORKEL PERSSON. Född 1729-12-09 i Boa, Farstorp (L). Död 1812-12-20 i Dahlsjö, Norra Åkarp (L). Gårdman Rusthållare.
mm
KERSTINA PERSDOTTER. Född 1733. Död 1782-05-22 i Dahlsjö, Norra Åkarp (L).
f
ANDERS NILSSON LUNDSTRÖM. Född 1774-08-.. i Nr 3, Slättaröd, Norra Åkarp (L). Död 1831 i Hemmeströ, Norra Åkarp (L). Dragon Husar.
m
ANNA TORKELSDOTTER. Född 1774-12-.. i Nr 1, Dahlsjö, Norra Åkarp (L). Död 1852-04-04 i Hemmeströ, Norra Åkarp (L).

TUFVE ANDERSSON. Född 1806-10-31 i Norra Åkarp (L). Död 1844-12-30 i Bjernum, Norra Åkarp (L). Smed, Torpare, Ihs.
Gift 1834-02-27 i Norra Åkarp (L)

Vigselnotis: "Lysning Den 9-16 och 23dje Februari | Smedgesällen Tufve Andersson (28 år) i Slättaröd og pigan Tyre Nilsdotter (23 år) därstädes. Löftesmän; Bönderna Åke Åkesson og Jöns Johnsson i Slättaröd."

TYRE NILSDOTTER. Född 1811-05-13 i Stora Frösboholma, Vittsjö (L).
Död 1880-12-05 i Bjernum, Norra Åkarp (L).
Annette Tuvesdotter. Född 1834-04-21 i Slättaröd, Norra Åkarp (L).
Död 1838-02-06 i Slättaröd, Norra Åkarp (L).
Sofia Tuvesdotter. Född 1836-05-28 i Slättaröd, Norra Åkarp (L).
Assarina Tuvesdotter. Född 1838-07-13 i Slättaröd, Norra Åkarp (L).
Annette Tuvesdotter. Född 1841-03-22 i Slättaröd, Norra Åkarp (L).
MARIA TUVESDOTTER ROSENDAHL. Född 1844-05-12 i Bjernum, Norra Åkarp (L).
Död efter 1911.

Levnadsbeskrivning

Smed, Torpare, Ihs.
Född 1806-10-31 i Norra Åkarp (L).
Död 1844-12-30 i Bjernum, Norra Åkarp (L).
Dödsorsak: Inflamat. feber.

Flyttade från föräldrahemmet 1821 från Hemmeströ, Norra Åkarp (L) till Bjernum, Norra Åkarp (L).
Flyttade (ej föräldrahemmet) 1823 från Hemmeströ, Norra Åkarp (L) till Verum (L).
Flyttade 1823 från Norra Åkarp (L) till Visseltofta (L).
Finns ej i husförhörslängd i Vinslöv(L) 1822-1824.
Flyttade (som läro? hos smeden Lars Nielssen. Anm: "Ställd under framtiden?") 1827-11-05 från Stoby (L) till Manogen, Norra Åsum (L).
Flyttade Nr 40 1832 från Manogen, Norra Åsum (L) till Nr 4, Slättaröd, Norra Åkarp (L).
Flyttade (till no 5) 1841 från Nr 4, Slättaröd, Norra Åkarp (L) till Bjernum, Norra Åkarp (L).

Födelsenotis: "dragon Anders Lundströms och dess Hustrus Anna Torkels doters son i Hemmeströ, och kallades Tufve"

Flyttattest: "Drängen Tufve Andersson är född den 31 october 1806 i Åkarps Socken flyttar nu till Werums församling.
Läser innantill staplandes. Alla hufwudstycken /c/ . hustaflan /c/. Doct SWebili förklaring /c/. förstår salighetsläran i vanlig enfald. Vid chatechicmiförhören tillstädes. Den heliga nattvarden den 2:e dennes. Till levernet oförvitlig. Utom äktenskapsförbindelse. Ej vaccinerad. Haft naturliga koppor.
attest. Åkarp d 11 nov 1823. Erasm Billsten"

Flyttattest: "Utgående Attest n:o 12 år 1824
Drängen Tufve Andersson som är föddden 31 october år 1806 uti Åkarps Sn. Kom år 1823 från sistnämnda församling, flyttar nu till Winslöfs Socken;
Läser innan till staplande samt utan till svagt ... Förstår salighetsläran mycket enfaldigt. Vid chatechismi förhören närvarande. Vid den heliga nattvarden siste Påsk.
Till levernet oklandrad - något lättsinnig och liknöjd -- salighets---är denne yngling och bekräftar --- vårt af sin lärare och husbonde. Ledig till åktenskap efter pålysning.
Kvitto på kronoutgifterna företer åbon John Johnsson i Meijarp af Werums socken. Ej vaccinerad. haft smittkoppor. Synes arbetsför.
Attesteras av Wisseltofta den 18 october 1824 å pastorsämbetets vägnar. Magnus Ekdahl"

Flyttattest: "No 57
Smedlärlingen Tufve Andersson, född den 31 October 1806 uti Åkarp, har någon tid vistats här i församlingen och flyttar nu till Åsums församling. Han läser någorlunda innantill, utantill Lutheri Cathees försvarligt och första Hufvudstycket af förklaringen deröfver någorlundamed enfaldigt begrepp i salighetsläran. Den Orlofssedel han uppvisat vivitsordar ett oklanderligt uppförande äfvensom han till sitt förhållande härstädes blifvit opåtalt; men enligt hitlemnad attest är han genom Kongl Hofrrättens öfver Skåne och Blekinge Utslag den 6 october 1826 stäld under framtiden för det han föröfvat våldtäckt med öfvermaga flickan Karna Olofsdotter från Råröd i Gumlösa Socken. Under sitt vistande härstädes har han icke begått Herrans heliga nattvard utan sist brukat detta salighetsmedel i Vinslöf. Han är utan äktenskapsförhinder härstädes enligt pålysning, har haft naturliga koppor och kronoskatterna för innevarande år betalt af Smeden mäster berg vid Laxbro. Ingen mantalsskrifving har ännu här varit. Attesterad av Stoby den 5 November 1827. E Claesson -åd--s S-----"

Flyttattest: "No 40
Utgående attest no 79 år 1832
Smedgesällen Tufve Andersson är född o s v
kom år 1824 ifrån Stoby församling, flyttar nu till Åkarps församling.
Till arbete förmögen. Läser innantill b. Utantill Luther Cateches b, förklaringen b. förstår salighetsläran bc. Den heliga nattvarden närvarande. Till levernet välfrägdad.
Äktenskapsförbindelse fri. Haft naturliga koppor.
Mantalskrifwen fr lpande året under n.17 Härlf. Mantalsskrifning ännu ej härstädes förrättad
Attesteras af Åsum d 28 nov 1832. Caslet(?) Rönbeck
Slättaröd på Hela Byen."

Anmärkning i husförhörslängd: "En drinkare"

Dödsnotis: "Torparen och Smeden Tufve Andersson i Bjernum | 38 år 2 mån | Inflammat. feber"


 

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister