f
PER .
 

ELNA PERSDOTTER. Född 1780-09-19 i Östra Herrestad (L). Död 1827-06-14 i Östra Herrestad (L).
Gift 1808-12-04 i Östra Herrestad (L)

Vigselnotis: "frälse Bonden, Enkl: Ola Jacobsson och P: Elna Persdotter bägge i Ö: H:"

OLA JAKOBSSON. Åbo frälseåbo.
Född 1768-05-06 i Östra Herrestad (L).
Död 1814-01-01 i Östra Herrestad (L).
ELNA OLSDOTTER. Född 1810-07-24 i No16, Östra Herrestad (L).
Död 1886-09-07 i Tranås (L).
Anna Olsdotter. Född 1811-12-03 i No16, Östra Herrestad (L).
Död 1813-09-15 i No16, Östra Herrestad (L).
Gift 1814-12-30 i Östra Herrestad (L) Bo Håkansson. Ryktare, Statkarl, Husman.
Född 1765-12-22 i Östra Herrestad (L).
Död 1834-11-04 i Östra Herrestad (L).
Pehr Bosson. Född 1815-09-01 i Smedstorp (L).
Bengta Bosdotter. Född 1818-11-02 i Smedstorp (L).
Mårten Bosson. Född 1821.
Död 1821-09-14 i Östra Herrestad (L).
Mårten Bosson. Född 1823-02-25 i Östra Herrestad (L).

Levnadsbeskrivning

Född 1780-09-19 i Östra Herrestad (L).
Död 1827-06-14 i Östra Herrestad (L).
Dödsorsak: Frossa.

Vigda enklingen Bo Håkansson från Smedstorp och enkan Elna Pehrsdotter i Ö.H..
Flyttade (Inga utflyttningsnotiser i Östra Herrestad . Ingen inflyttningsnotis hittad i Smedstorp 1814-1815 1815 från Östra Herrestad (L) till Smedstorp (L).
Flyttade 1819 från Smedstorp (L) till Östra Herrestad (L).
Flyttattest: Utgående attest No 57 år 1819

Förra statkarlen på Smedstorp, Bo Håkansson, född i Ö Herrestad d. 22 december 1765. Kom derifrån 1809 och dess hustru Elna Pers dotter äfven född i Ö Herrestad d 19 September 1780, kom derifrån 1815, Bägge flytta nu tillbaka till Östra Herrestad med det intyg att de läsa innantill försvarligt och utantill Doctor Lutheri mindre Catikes likaledes, med enfaldigt begrepp, hafva fört en anständig wandel. Ordentligen nyttjat Salighetsmedel och blifva härstädes sista gången af den Heliga Nattvarden delaktige 17de söndagen efter Trinitatis detta år. De hafva haft Naturliga Koppor, äro för innevarande år skattskrifne på Smedstorp Gård, men för nästa år äro de icke derstädes skattskrifne, medan skattskrifningen för tillkommande året inom detta Pastorat icke förrätades. Dessa folk medföra 4 barn, nml sönerna Nils född i Smedstorp d 27 febr 1812,och Per, född derstädes d. 1 Sept 1815, Döttrarna Elna, född i Ö Herrestad d 24 Julii 1810 och Bengta, född i Smedstorp d 2 Nov 1818; af vilka de 3 äldre blifvit vaccinerade; men det yngsta ännu icke. attesteras af N. Querrestad den 1 November 1819. A Magnusson Nådari Predikant Dödsnotis: "Husm. Bo Håkanssons Hustru Elna Persdr | Knappa levnadswillkor | 46 år 8 mån | Frossa | Christelig wandel"

 

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister