mfff   mfmf   mmff mmfm mmmf mmmm
fff
PER ÅKESSON.
ffm
INGAR MÅNSDOTTER.
fmf
MÅNS .
  mff
TUE TORKELSSON.
mfm
KARNA LASSESDOTTER.
mmf
STRICKAR MÅNSSON.
mmm
BENGTA MÅNSDOTTER.
ff
MÅNS PERSSON. Född beräknat 1676 i Skulkarp, Norra Åkarp (L). Död 1741-04-.. i Aggarp, Hörja (L). Åbo.
fm
KIRSTINA MÅNSDOTTER. Född beräknat 1679. Död 1742-03-.. i Aggarp, Hörja (L).
mf
LASSE TUVESSON. Född 1700-02-.. i Nr 4, Tyringe, Finja (L). Död 1771-05-.. i Tyringe, Finja (L). Bonde.
mm
INGAR STRICKARSDOTTER. Född 1701-06-.. i Blankebygget, Finja (L). Död 1763-04-.. i Tyringe, Finja (L).
f
NILS MÅNSSON. Född 1714-04-.. i Aggarp, Hörja (L). Död 1798-05-04 i Aggarp, Hörja (L).
m
KIRSTINA LASSESDOTTER. Född 1732-03-.. i Tyringe, Finja (L). Död 1791-11-11 i Aggarp, Hörja (L).

PER NILSSON. Född 1768-10-30 i Aggarp, Hörja (L). Död 1846-12-21 i Röshult, Hörja (L). Torpare, Åbo, Husman, Gårdman.
Gift 1794-11-14 i Matteröd (L)

Lysnings- och vigselnotis: "d 26 october d 2November d 9 November lystes för Drengen Pehr Nilsson och pigan Elna Nilsdotter från Myrarps Ghus, hvilka vigdes d 14 November"

ELNA NILSDOTTER. Född 1770-07-21 i Tostarp, Matteröd (L).
Död 1842-10-24 i Röshult, Hörja (L).
Kjerstena Persdotter. Född 1795-01-15 i Myrarp, Matteröd (L).
Ellsa Persdotter. Född 1797-05-10 i Myrarp, Matteröd (L).
NILLA PERSDOTTER. Född 1798-07-03 i Myrarp, Matteröd (L).
Död 1870-06-17 i Tommaholma, Matteröd (L).
Hanna Persdotter. Född 1800-12-24 i Myrarp, Matteröd (L).
Död 1819-11-07 i Myrarp, Matteröd (L).
Bengta Persdotter. Född 1803-10-14 i Myrarp, Matteröd (L).
Inga Persdotter. Född 1806-06-04 i Myrarp, Matteröd (L).
Död 1806-06-18 i Myrarp, Matteröd (L).
Åke Persson. Född 1809-01-23 i Myrarp, Matteröd (L).
Ingier Persdotter. Född 1812-03-19 i Myrarp, Matteröd (L).
Död 1822-08-31 i Myrarp, Matteröd (L).

Levnadsbeskrivning

Torpare, Åbo, Husman, Gårdman.
Född 1768-10-30 i Aggarp, Hörja (L).
Död 1846-12-21 i Röshult, Hörja (L).
Dödsorsak: Ålderdom.

Flyttade 1831 från Myrarp, Matteröd (L) till Hörja (L).

Födelsenotis: "Dom: XXIII p: Trinit --- d 6 Nov: döptes Nils Monssons och Hustru Kirsti Lasses dott: Son barn af Aggarp: Nom: Pehr"

Anmärkning: Har dåliga ögon (i husförhörslängd 1815-1821)

Flyttattest:

Nr4. Förre husmannen Pehr Nilsson, född i Hörja socken den 13 october år (ett tusen sjuhundrade sextio åtta /1768/ och hustrun Ellna Nilsdotter född den 21 juli 1770, afflytta nu från Myrarp af Matteröd församling till Hörja socken. Innanläsningen är någorlunda Hjalpelig men utan läsningen så bristfällig, som den kan vara. dett tyckes som mannen aldrig lärt förklaringen. Hustrun har k--- fordom kunnat något; men det är nu rent bortglömt. Begreppen i Christendomen äro svaga förhören har Pehr Nilsson ofta försummat, troligen därför att han då alltid erhöll alfvarsamma påminnelser om det otillräckliga i hans Christendoms kunskap. De woro gäster wid Jesu nattward den 7 november sistlidna år. I ungdomen hafva de genomgått smittkopporna - de åtföljas af sonen drängen Åke född den 23 november 1809 och dottern pigan Bengta Pehrsdotter, född den 14 september år 1803. Dessa läsa försvarligen i bok, kunna hyggeligen Dr Lutheri lilla Cateches och något sämre förklaringen. --- begreppen äro enfaldiga. Sistlidna palmsöndag begingo dessaunga personer den hel. nattvarden. de hafva bevistat förhör. äro, så vidt man kunnat utröna genom tillsägelse från predikostolen i pastoratets kyrkor, lediga från äktenskapslöften. Intet klander är anfört emot deras seder. eller förhållnining båda säga sig wara vaccinerade. Såväl föräldrarna som sonen och dottern äro skrefne i mantal för året wid deras förra boningsställe i Matteryds socken. attesteras Brönnestads Pgård d 6 april 1831 H Söderberg

Dödsnotis: "Ihs Enkl. Per Nilssom i Röshult | ålderdom | 75 år 6 mån 24 dagar"


 

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister