Gift 1796 i Börringe (M) Finns inga vigselnotiser mellan 1782 och 1806 i Börringe. Genline har inget efter 1781 Hans Wallström. Trädgårdsmästare.
Död 1807-06-.. i Lemmeströ (M).
Gift 1809-02-18 i Bara (M)

Vigselnotis: "2. d. 18 Febr: Sammanvigdes Klockaren Olof Olsson i Bara och Enkan Helena Sandberg i Bara"

OLA OLSSON. Född 1776 i Svensköp (M).
Död 1820-03-05 i Bara, Bara (M).
OLA OLSSON. Handelsbokhållare Handlanden Bokhållare Poststationsföreståndare.
Född 1810-03-01 i Bara (M).
Död 1879-02-16 i Gästgiveri, Dörarp, Dörarp (G).

Levnadsbeskrivning

Född 1774.

Flyttade 1809 från Lemmeströ (M) till Bara (M).

Flyttattest från Lemmeströ till Bara:
"Änkan Helena Wallström 34 år gl, flyttar nu til Bara församl, med det intyg, at hon fört en --itlad och anständig vandel, hon ---ker Christendoms Kundskap, dess man förre Trägårdsmästaren Wallström begrofs härstädes 14 juni 1807. ock har hon ej ännu --- ingått någon ny ägtenskap förbindelse, hon blef här delaktig af den Hel Nattvarden Dom XVII p. Trin. -Lemmeströ d 30 oct: 1808. -: Fr: Nibelius"

Efter maken Olas död flyttar hon troligen till Malmö


 

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister