fmf
OLUF LARSSON.
      mmf
ZIGFRID CHRISTIANSSON.
mmm
ELNA JAKOBSDOTTER.
ff
NILS NILSSON. Född före 1732.
fm
BOLLA OLSDOTTER. Född före 1737 i Vallarum, Fränninge (M).
mf
LARS PETTERSSON. Född beräknat 1732. Död 1810-11-13 i Fränninge, Fränninge (M).
mm
ANNA SIGFRIDSDOTTER. Född 1733-01-25 i Fränninge, Fränninge (M). Död 1797-03-04 i Fränninge, Fränninge (M).
f
MÅRTEN NILSSON. Född 1766-01-02 i Vallarum, Fränninge (M). Död 1831-07-26 i Vallarum, Fränninge (M). Husman.
m
BÅLLA LARSDOTTER. Född 1767-01-16 i Fränninge (M). Död 1818-02-07 i Vallarum, Fränninge (M).

NILS MÅRTENSSON. Född 1793-08-25 i Vallarum, Fränninge (M). Åbo.
Gift Ingen vigselnotis funnen i DDSS eller i Hedeskoga. ANNA PERSDOTTER. Född 1791-01-17 i No12, Hedeskoga, Hedeskoga (M).
Hanna Nilsdotter. Född 1818-02-15 i Hedeskoga (M).
Mårten Nilsson. Född 1820-03-15 i No28, Löderup (M).
BOLLA NILSDOTTER. Född 1822-07-01 i No28, Löderup (M).
Död 1880-09-06 i No23, Fränninge (M).
Pehr Nilsson. Född 1825-04-21 i No28, Löderup (M).
Anders Nilsson. Född 1828-07-13 i No28, Löderup (M).

Levnadsbeskrivning

Åbo.
Född 1793-08-25 i Vallarum, Fränninge (M).

Flyttade 1819 från Ystad till No28, Löderup (M).
Flyttade 1837-10-16 från No28, Löderup (M) till Vallby (L).

"Utgående attest N:o 14 den16/10 1837
åb Nils Mårtensson f.d.25/8 1793 i Fränninge och hans hustru Anna Pehrs d. är född den 19/1 år 1791 uti Hedeskoga
flyttar nu till Vallby
Till arbets förmögne
Läser innantill A. Utantill Luth. Cateches A Förklaring deraf B Förstår Salighets-läran hon A. han B. Wid föörhören närvarande
Till Lefwernet oklandrade De medföra: Son Pehr f 21/4. 25 i Lödr. Vacc. Dotter Bolla f 1/9. 22 ib Vacc. haft Naturl. Koppor
Mantalsskrifwen för löpande året på N.26 Löderup
Mantalsskrifningen ej härstädes förrättad.
Attesteras af Löderup som ofwan Bruselius.
No 12 Wallby.

Flyttattest: "Utgående attest No 25 1819
Drängen Nils Mårtensson är född s. 25 aug. 1793 i Frenninge församling och dess hustru Anna Pers dotter är född d. 19 Januari 1791 i Hedeskoga S. De flytta nu från -amma- och de komma från Ystad 1818 till Löderup, och äga någorlunda ------- kristendoms kunskaper, samt ----- i ----- med en oklandras --- ordentligen nyttjat salighetsmedlen och varit ---- heliga nattvarden ---- 18 16/4 19. De hafva haft naturliga koppor och äro skattskrifna påNo 6 Hammar(?). De medföra Dottren Hanna född i Hedeskoga de 1a februari 1818, som är vaccinerad.
Attesteras Ingelstorp d. 30. Octobr -- - Nordström"


 

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister