Historiska årtal
Start ] Uppåt ]

 

Historiska årtal

Dessa årtal är valda utifrån släktforskningsperspektiv. Krig hade en stor påverkan på människors liv. Dessutom var det utbrott av större epidemier i Sverige: 1548-49, 1565-66, 1572, 1576, 1580, 1603, 1623, 1629-30, 1638, 1653, 1657, 1710-30.

1563-70

Nordiska sjuårskriget mot Danmark, Lübeck och Polen.

1570

Fred i Stettin. Inga landavträdelsser, men Sverige fick betala 150 000 kr för att återfå Älvsborg.

1571

Älvsborgs lösen (första) Den första förmögenhetsskatten uttogs för att betala lösen. Gav källmaterial för uppskattning av Sveriges befolkning och förmögenhet inom bondesamhället.

1570

Krig mot Ryssland

1595

Fred i Teusina med Ryssland. Narva och hela Estland erkänns som svenskt.

1611-1613

Kalmarkriget med Danmark

1613

Freden i Knäred. Sverige tvangs uppge sina krav på Finnmarken. Danmark fick behålla Älvsborg med sju västgötska härader som pant tills en lösensumma på en miljon riksdaler hade erlagts 1616-1619 (Älvsborgs lösen)

1613

Taxeringslängder upprättades för att utta extra skatt till Älvsborgs lösen.

1617

Freden i Stolbova. Sverige får Kexholms län och Ingermanland.

1617-1629

Konflikt med Polen

1629

Stillestånd i Altmark. Polen erkänner Livland som svenskt.

1630

Sverige går med i 30-åriga kriget

1643-1645

Krig med Danmark

1645

Freden i Brömsebro. Sverige får Halland på 30 år, samt Gotland, Ösel, Jämtland och Härjedalen

1648

Freden i Västfalen. Sverige får bl a Vorpommern, Wismar och Bremen-Verden

1655

Partiell redukton beslutas

1655

Krig mot Polen

1656

Ryssland angriper Sverige

1657

Danmark förklarar Sverige krig

1658

Tåget över Bält

1658

Freden i Roskilde. Sverige får Skåne, Blekinge, Bornholm, Halland, Bohuslän och Trondheims län

1660

Bornholm och Trondheims län åter till Danmark

1661

Freden i Kardis mellan Sverige och Ryssland pga freden i Stolbova 1617

1674

Krig mot Brandenburg

1675

Danmark och Nederländerna förklarar krig

1675-1679

Skånska kriget mellan Sverige och Danmark. Snapphanar deltar. Fred utan landförändringar.

1686

Ny kyrkolag

1693

Mantalsskrivning regleras i lag

1700-21

Stora nordiska kriget. Sachsen, Danmark och Ryssland bildar koalition och angriper Sverige. Sverige förlorar kriget. Förlorar till Ryssland delar av Viborgs och Kexholms län, Ingermanland, Estland med Ösel och Dagö samt Livland. Till Danmark sin tullfrihet i Öresund. Till Preussen Pommern söder om Peene samt öarna Usedom och Wollin. Hannover fick Bremen och Verden.

1734

Ny lagbok, ersätter Kristoffers landslag

1735

Konstakademin instiftas

1739

Vetenskapsakademin

1741-43

Krig mot Ryssland. Sverige förlorar sydöstra Finland

1757

Storskiftet påbörjas

1757-62

Krig mot Preussen (Pommerska kriget). Inga landförändringar

1765

Husförhörslängder införs

1778

Kvinnor får rätt att vara anonyma i födelseboken vid födsel av oäkta barn

1779

Dödsstraff upphör för ouppsåtligt barnamord, fjärde resan stöld, våldtäkt, dubbelt hor, tvegifte och trolldom

1789

Rätt för bönder att köpa frälsejord

1788-90

Krig mot Ryssland. Inga landförändringar.

1803

Enskifte påbörjas

1808-09

Krig mot Ryssland. Fred i Fredrikshamn då Finland avträds.

1814

Sverige och Norge bildar union

1827

Laga skifte påbörjas

1842

Folkskolestadgan

1845

Lika arvsrätt för kvinnor och män

1858

Ogifta kvinnor över 25 år kan bli myndiga efter domstolsbeslut

1864

Mannen förlorar rätten att aga sin hustru

1874

Ogifta kvinnor blir myndiga vid 21 år

1878

Metersystemet införs

1888

Stadgande om husförhör upphör

1905

Unionen med Norge upplöses

1905

Utomäktenskapliga barn får arvsrätt efter sin mor

1913

Lag om allmän pensionsförsäkring

1714-19

Första världskriget. Sverige neutralt

1918

Allmän och lika kommunal rösträtt för män

1919

Kvinnor får allmän rösträtt och blir valbara

1939-45

Andra världskriget. Sverige neutralt.

1969

Utomäktenskapliga barn får arvsrätt efter fadern

1991

Ny kyrkobokföring träder i kraft