Antavlor
Start ] Uppåt ] Historiska årtal ] Länsbokstav ] Ordlista ] Latinska ord ] Yrken och titlar ]

 

 

Principer

Efternamn är skrivna med namnet vid födelsen först och sedan i tidsföljd. Kvinnor har alltså alltid flicknamnet först om det är känt. Tilltalsnamnet är understruket om det är känt.

Direkta anfäder skrivs med versaler.

Födelse-, vigsel- och dödsnotiser är citerade så gott som exakt.

Den bokstav som står inom parentes efter församlingsnamnet är länsbokstaven. 

Bilderna går att förstora genom att klicka på dem.

 

Mina morföräldrar: Albert Rosendahl och Adia Andersson kommer i huvudsak från de inre delarna av norra Skåne med någon avstickare till Hjälmseryd i Småland, Östergötland och Stockholm.

 

Min far Bertil var adopterad och jag har forskat på både hans biologiska släkt och hans adoptivsläkt.

Biologiska farföräldrar: Bengt Djurberg från södra Halland och södra Skåne och Valborg Andersson från Västra Småland

Adoptivfarföräldrar: Karl Johansson från södra Halland och Mathilda Svensdotter från västra Småland

 

Annan släktforskning: Elsa Persson, Douglas Nordblad och Gunnar Olsson är från södra Skåne